Skip to content
wia

Ons specialisme

WIA Advies biedt een compleet dienstenpakket aan om uw organisatie te ‘ontzorgen’ op het gebied van het eigen risicodragerschap WGA – ZW – WW.

Advies eigen risicodragerschap

  • Een risico-/impactanalyse voor de WGA en ZW.
  • Totaaloverzicht oplossingen voor het eigen risicodragerschap WGA en ZW met de financiële impact.
  • Een maatwerkadvies voor uw organisatie.

Uitvoering eigen risicodragerschap

  • Volledige uitvoering van het eigen risicodragerschap voor de WGA en ZW; met onze dienstverlening voldoet u ook aan uw re-integratieplicht.
  • Volledige uitvoering van het eigen risicodragerschap van de WW; maximale ondersteuning en begeleiding voor uw medewerker.
  • Bij een eventuele verzekering: wij verzorgen volledig uw Europese WGA aanbesteding.

De wet- en regelgeving omtrent de WGA – ZW – WW is continu in beweging. WIA Advies volgt dit voor u en informeert u proactief over de actuele wijzigingen en de impact op uw organisatie.

Startup Stock Photos
pexels-photo-40120

Een aantal voorbeelden

dienstverlening

Risico-/impactanalyse voor de WGA en ZW

Om vast te kunnen stellen welke risico’s uw organisatie loopt, brengt WIA Advies dit helder en inzichtelijk in beeld. Op basis van een risico-/impactanalyse voor de WGA en ZW kunt u een weloverwogen besluit nemen welke optie voor uw organisatie en uw medewerkers het meest passend is. In de risico-/impactanalyse is onder andere opgenomen:

  • totaaloverzicht van de keuzeopties en besparingen voor zowel de WGA als de ZW
  • onafhankelijk advies over de organisatorisch en juridische consequenties van uw besluitvorming, inclusief een advies over de uitvoering van de Ziektewet
  • overzichtelijke aanlevering van de benodigde informatie voor uw interne besluitvormingsproces
  • eventuele uitvoering van de gemaakte keuzes

Volledige uitvoering van het eigen risicodragerschap van de Ziektewet

In ons advies wordt ook de uitvoering van de Ziektewet meegenomen. Een keuzeoptie is om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Dit kan voor u veel voordelen opleveren. In de risico-/impactanalyse komt dit onderwerp ook aan de orde. Mocht u besluiten eigen risicodrager te worden voor de ZW, dan betekent dit dat u een aantal zaken moet regelen. U kunt deze taken ook uitbesteden. WIA Advies kan voor u de volledige uitvoering verzorgen die voldoet aan de wettelijke bepalingen. Mogelijke voordelen hiervan zijn de verkorting van de Ziektewetduur, een verlaging van de uitkeringslasten en een hogere kwaliteit van het casemanagement.

pexels-photo
olu-eletu-134758

Europese WGA aanbesteding

In het geval de geraamde waarde van een opdracht de Europese drempelwaarden overschrijdt, moet u als overheidswerkgever de opdracht in beginsel Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. Voor diensten ligt de drempelwaarde op EUR 221.000 (decentrale overheid).

Europees aanbesteden begint met het opstellen van een goed doordacht bestek. WIA Advies kan voor u het volledige traject verzorgen in samenspraak met uw inkoopafdeling. Van het bestek tot de daadwerkelijke gunning en implementatie zijn we u graag van dienst.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met een adviseur van WIA Advies voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak.

wia
bezoekadres: 
Veenweg 38-B
7336 AG Apeldoorn
 
Telefoon 055-540 18 51
postadres:
Postbus 747
7300 AS Apeldoorn
   
KvK    64240371
BTW   855580963B01

© 2024 WIA Advies | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Beleid | Design & build by Maido ict